Wyniki prób i konkursów pracy - rok 2003

FIELD TRIALSY

Miedzynarodowy Field Trials, Kraków- Goszcza, 7.04.2003
Klasa otwarta- zgłoszonych 18 psów
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich
Klasa młodzieży- zgłoszonych 5 psów
BLACK ANGEL Gwiazda Imperium- w.w.k., wł. Beata Zuchańska- bez dyplomu

Krajowy Field Trials, Wrocław- Mirosławice, 14.04.2003
Klasa otwarta- zgłoszonych 10 psów
AWA Myśliwska Krew- w.w.k., wł. Bogdan Zych, dypl. II st./lok.2
ALBA Polne- w.w.k., wł. Krzysztof Kaczmarek, dypl.II ST./lok. 4
FISIS A-Awa, w.w.k., wł. Iwona Jagielnicka, bez dyplomu

Klasa młodzieży- zgłoszonych 7 psów
SAKE z Malowanego Gniazda- w.w.k., wł. Bartosz Kędzierski, dypl. II st./lok.3
FIDEL z Bobięcińskiego Lasu- w.w.k., wł. Artur Bartoszewicz, bez dyplomu

Regionalny Field Trials, Łomża, 28.09.2003
Klasa otwarta- zgłoszonych 9 psów
BRYZA z Sudowii- w.w.k., wł.Krzysztof Wiński, dypl. II st./5 pkt.
LOJD Grodziski Raj Weimarski, w.w.k., wł. Karol Muśnicki, dypl. II st./5 pkt.
ROXANA Leśny Radar, w.w.k., wł. Krzysztof Wiński, bez dyplomu

Klasa młodzieży- zgłoszony 1 pies
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich

Regionalny Field Trials, Wrocław- Wołów, 04.10.2003
Klasa otwarta-zgłoszone 4 psy
FISIS A-Awa- w.w.k., wł. Iwona Jagielnicka, dypl. I st./3 pkt.
Klasa młodzieży- brak zgłoszonych psów

Regionalny Field Trials, Piotrków Trybunalski, 18.10.2003
Klasa otwarta- zgłoszonych 13 psów
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich
Klasa młodzieży- zgłoszone 4 psy
ANCORA A-Awa, w.w.k., wł. Andrzej Walczak, bez dyplomu

KONKURSY JESIENNE

Krajowe konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, Leszno-Rokosowo, 13-14.09.2003
Klasa wielostronna- zgłoszonych 7 psów
DOCENT A-Awa, w.w.k., wł. Marek Biernacki, dypl. I st./217 pkt., lok.2/7
ARON Dwór Bella Vita, w.w.k., wł.Tadeusz Wójcik, wycofany przez przewodnika

Klasa wszechstronna- zgłoszonych  5 psów
BREK z Sudowii, w.w.k., wł. Piotr Błoński, dypl. III ST./315 pkt., lok. 4/5

Regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, Bielsko-Biala- Dankowice, 20.09.2003
Klasa wielostronna- zgłoszonych 10 psów
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich
Klasa wszechstronna- brak zgłoszonych  psów

Regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, Tarnów- Krzyż, 20.09.2003
Klasa wielostronna- zgłoszonych 13 psów
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich
Klasa wszechstronna- zgłoszone 4 psy
SAPO Nestor Plus-  w.w.k., wł. Stanisław Chłopek, dypl. II st./ 372 pkt, lok.2/4
Regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, Lublin- Antopol, 21.09.2003
Klasa wielostronna-zgłoszonych 10 psów
APEL Udane Łowy, w.w.k., wł. Bogdan Daszkiewicz, I st./221 pkt.
Klasa wszechstronna- zgłoszone 4 psy
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich

VII Kujawsko-Pomorskie Regionalne Konkursy Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras, Włocławek- Jarantowice, 04.10.2003
Klasa wielostronna- zgłoszonych 9 psów
FIDEL z Bobięcińskiego Lasu, w.w.k., wł. Alfred Bartoszewicz, dypl. I st./232 pkt., lok.4/9
CENT z Sudowii, w.w.k.,wł. Mirosław Strycharczyk, wycofany przez przewodnika

Klasa wszechstronna- brak zgłoszonych psów

Regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, Krosno- Folusz, 04-05.10.2003
Klasa wielostronna- zgłoszonych 12 psów
ATOS Spalski Dwór, w.w.k., wł. Jerzy Kowalewski, Wojciech Tarnowski, dypl. I st./249 pkt, lok. 6/12
Klasa wszechstronna- zgłoszonych 6 psów
Brak zgłoszonych wyżłów weimarskich

Regionalne konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, Kielce- Kazimierza Wielka, 11.10.2003
Klasa wielostronna- zgłoszonych 20 psów
GERDA Łowiska Wiernej Rzeki, w.w.k., wł. Aleksandra Dzięcioł, dypl. III st./242 pkt.,lok.14/20
AS Łowiska Wiernej Rzeki, w.w.k., wł. Jan Mazur, dypl.III st./181 pkt., lok. 16/20
Klasa wszechstronna- Brak zgłoszonych psów