Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: FT Piotrków Trybunalski 29.08.2009

FT Piotrków Trybunalski 29.08.2009 12 lata 4 miesiąc temu #1581

 • Ania
 • Ania Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 2
 • Oklaski: 1
Dzisiaj pod Piotrkowem Trybunalskim odby?y si? mi?dzynarodowe FT, w których wzi?li?my udzia?. I jak ostatnio - Ishtar by?a jedynym wy??em weimarskim... <nie wiem> Sk?ad s?dziowski: S?dzia G?ówny - Jerzy Oko?ski. S?dziowie pracy - Wojciech Galwas, Andrzej Jakubowski, Jerzy Karaszewski, Ryszard Nowicki, Zbigniew Skrzek, Aleksander Skrzy?ski. Oprawa imprezy ca?kiem sympatyczna, szkoda tylko, ?e w cenie uczestnictwa (100 z?) nie zapewniono nam nawet gor?cej herbaty.... Pieski podzielono na 4 grupy: wy??y w?oskie (czyli prowadzone przez pana Giuseppe Molinari), wy??y z Ukrainy (czyli ukrai?skich przewodników), wy??y brytyjskie i kontynentalne. My oczywi?cie byli?my w wy??ach kontynentalnych. Nas s?dziowa? pan Aleksander Skrzy?ski. I tak - po dojechaniu na miejsce pracy nast?pi?a ma?a odprawa i pieski ruszy?y do pracy.... i szuka?y tych ptaszków i szuka?y.... Jak ju? jeden znalaz? stadko kuropatw (gdy par? psiaków ju? czeka?o - po pracy - ale bez kontaktu z ptakiem - w tym i my) zacz??o la?. Ale nie pada? mocno - po prostu la?! Jakby tego by?o ma?o - zacz??o grzmie? i b?yska?! Ca?? grup? schowali?my si? w opuszczonym gospodarstwie. Pieski ju? by?y bardzo zniecierpliwione... Siedzieli?my tam prawie godzin? a? burza minie. Nast?pnie kolejne psiaki ruszy?y do pracy - z efektem jak poprzednio - bez kontaktu ze zwierzyn?.... Nast?pi?a decyzja o zmianie pola. Wsiedli?my w auta i przejechali?my w miejsce, gdzie inna grupa mia?a kuropatwy. I tam od nowa - par? psiaków przeszuka?o pola ... i nic. W ko?cu kuropatwy same si? podnios?y z innego kra?ca pola i - przelecia?y na drug? stron? ulicy... i tak je ganiali?my z pola na pole... Psiaki mia?y ju? do?? - my?l?, ?e przewodnicy te? - ja na pewno! I póki wcze?niej Ishtar ok?ada?a pole bardzo fajnie i z temperamentem - z ka?dym kolejnym polem mia?a to coraz bardziej w... nosie. Efektem s? tylko 2 punkty i dyplom III stopnia. Aczkolwiek w?a?ciwie nie powinnam narzeka? - ze swym marnym wynikiem uplasowa?a si? na 4 pozycji... z 20. Wiem jednak, ?e sta? j? na wi?cej. Heh - poza tym - nasza grupa pracowa?a gdzie? do 13-stej (od 8:30) - gdy inne grupy zako?czy?y prac? do 11stej... a my?my szukali ptaszków....

Aha - i od do?wiadczonych menerów us?ysza?am s?owa, ?e jak na weimara Ishtar pracuje bardzo dobrze. ?adnie ok?ada pole. ?e jeden pan mia? ch?tnych 5 weimarów do szkolenia i ?aden nie mia? pasji - wszystkim odmówi?. I ?e wy?e? weimarski w ?rodowisku i my?liwych - i ludzi szkol?cych psy my?liwskie ma ZDECYDOWANIE opini? psa kanapowego..... :(

Tomaszku - by?o to nasze trzecie podej?cie. Nie pierwsze i zapewne nie ostatnie. Ma?e s?ówko - ale mam nadziej?, ?e nie ostatnie nasze s?owo - w temacie konkursów. A teraz (póki co) w ko?cu mog? si? wybra? na polowanie na kaczuchy! <!-- s<hura> --><img src="{SMILIES_PATH}/hura.gif" alt="<hura>" title="<hura>" /><!-- s<hura> -->
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: FT Piotrków Trybunalski 29.08.2009 12 lata 4 miesiąc temu #1582

 • Ania
 • Ania Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 2
 • Oklaski: 1
c.d.
Załączniki:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: FT Piotrków Trybunalski 29.08.2009 12 lata 4 miesiąc temu #1583

 • szarasfora
 • szarasfora Avatar
 • Wylogowany
 • Site Admin
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 5
 • Oklaski: 5
Gratulacje, no i dzięki za fotorelację!!!
Iza & Szara Sfora
www.weimaraner.pl/
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.100 s.