Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Piękne szczenięta w Camistar.

Piękne szczenięta w Camistar. 7 lata 7 miesiąc temu #7172

  • Roxa
  • Roxa Avatar
  • Wylogowany
  • Użytkownik
  • Oklaski: 0
Wy?e? weimarski szczeni?ta w Camistar.

Miot "U"

Na chwil? obecn? posiadamy woln? suczk? i jednego pieska.

Sylwia tel. 504-425-250, Artur tel. 502-520-320

30 marca 2014r w naszej hodowli urodzi?y si? szczeni?ta wy??a weimarskiego
po rodzicach Jacqueline Grey Fellow „Roxa” & Ashlaren Marks Arnage „Arni”.

Ojciec szczeni?t Ashlaren Marks Arnage „Arni” wybitny przedstawiciel swojej rasy
na sta?e mieszkaj?cy w Australii w hodowli Weimarów „Ashlaren”.

Arni i Roxa, jako doskonali przedstawiciele swojej rasy s? gwarancj? zdrowych i
zrównowa?onych szczeni?t o wspania?ej budowie.

W rodowodach tak matki jak i ojca szczeni?t mo?na znale?? psy, które znacz?co
wpisa?y si? w histori? rasy na ?wiecie.

Po obecnym miocie spodziewamy si? wybitnych szczeni?t odpowiednich tak dla
wystawców, hodowców jak równie? mi?o?ników rasy.


Szczeni?ta z naszej hodowli mieszkaj? razem z nami w domu s? doskonale socjalizowane w ci?gu dnia moj? mo?liwo?? przebywania w ogrodzie gdzie mog? zwiedza? ka?dy zak?tek, co bardzo pozytywnie wp?ywa na ich psychik?.
Hodowla nasza do przede wszystkim zdrowie, dlatego nad bezpiecze?stwem Weimarów czuwa lekarz weterynarii z wieloletni? praktyk? i dost?pny dla naszej hodowli przez 24 godziny na dob?. Wszystkie maluchy s? zachipowane i posiadaj? wszystkie szczepienia adekwatne do wieku.

Szczeniaczki ju? mog? opuszcza? hodowl? i wyje?d?a? do swoich nowych domów.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://www.camistar.pl ,
FB: http://www.facebook.com/camistar.kennel jak równie? do kontaktu z nami <!-- e --><a href="mailto:arturbonas@wp.pl]arturbonas@wp.pl[/url]<!-- e -->
Załączniki:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.086 s.